elektrozawory

W każdym budynku, czy to fabryka, dom, blok, biurowiec lub ewentualnie inny gmach potrzebnym elementem jest gniazdko elektryczne. Jest to dominowanie styk stanowiący element instalacji elektrycznej, który jest produkowany do podłączania do niej sprzętów odbiorczych energii elektrycznej. Warto też naświetlić elektrozawory. Gniazda elektryczne możemy podzielić na kilka typów. Doniosłe mające swe właściwe przeznaczenie to gniazda fabryczne oraz te przeznaczone do instalacji domowych. Odróżniamy dwa typy gniazd elektrycznych. Pierwszym jest rodzaj E, jaki obowiązuje w Polsce. Jest to gniazdo posiadające dwa otwory oraz znajdujący się między nimi bolec, który usytuowany jest w nieco innym położeniu, tak aby nie leżał on w jednej osi z otworami. Jest to gniazdo przeznaczone do obciążenia prądem do 16A. Drugi rodzaj oznacza się literą F. Jest to też gniazdko o dwóch otworach, jednakowoż zamiast bolca ma wkomponowane na bokach, odpowiadające za uziemienie ochronne sprężynujące blachy. Również jego obciążenie prądem nie może przekraczać 16A.